elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022
Jesteś tutaj:

Organizacja

Organizacja:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

Siedziba: ul. Parkowa 1, 57-150 Prusy;

powiat strzeliński, woj. Dolnośląskie.

Organ prowadzący: Urząd Gminy Kondratowice.

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi ...... .

Obwód szkolny: Jezierzyce Małe, Podgaj, Grzegorzów, Karczyn, Białobrzezie, Kondratowice, Prusy, Księginice Wlk., Rakowice, Maleszów, Janowiczki, Zarzyca, Czerwieniec, Stachów, Komorowice, Lipowa, Sadowice, Gołostowice, Górka, Edwardów, Skała, Brochocinek..

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szkoła posiada sztandar i logo.

Uroczystości państwowe i szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem sztandaru 
i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

 • czas pracy szkoły,
 • ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
 • czas pracy szkoły,
 • ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.

Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła posiada:

 •  6 sal edukacji wczesnoszkolnej,
 • 2 stacjonarne pracownie komputerowe,
 • 3 mobilne pracownie komputerowe,
 • 12 sal kształcenia na II etapie edukacyjnym,
 • plac zabaw,
 • boisko,
 • 2 pomieszczenia biblioteki szkolnej (w dwuch budynkach),
 • świetlicę szkolną,
 • pokój pedagoga,
 • pokój psychologa i logopedy
 • szatnie szkolne,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 29.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2021
Liczba wyświetleń: 305
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
08.03.2021
21:43:20
edycja
Administrator
Organizacja
07.02.2021
20:39:22
edycja
Administrator
Organizacja
07.02.2021
20:38:49
edycja
Administrator
Organizacja
04.02.2021
21:41:25
edycja
Administrator
Organizacja
29.01.2021
20:27:22
edycja
Administrator
Organizacja
29.01.2021
20:27:16
dodanie
Administrator
Organizacja