elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022

Rejestry, ewidencje, archiwa

PODSTAWA PRAWNA:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności
za wykonywanie tych czynności
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych
Statut Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księgi inwentarzowe.
 • Rejestr pracowników.
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
 • Księga uczniów.
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN.
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 • Rejestr korespondencji.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Archiwum dokumentacji szkoły.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 04.02.2021
Data udostępnienia informacji: 04.02.2021
Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021
Liczba wyświetleń: 180
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.03.2021
21:02:37
edycja
Administrator
Rejestry, ewidencje, archiwa
04.02.2021
21:13:57
edycja
Administrator
Rejestry, ewidencje, archiwa
04.02.2021
21:02:52
dodanie
Administrator
rejestry, ewidencje, archiwa